Uusimmat arkistoidut aineistot

FSD0092 EB 54.0 Euro, rahoituspalvelut ja informaatioteknologia, loka-marraskuu 2000 » Aineiston kuvaus

FSD0115 ISSP 2000 : ympäristö II : Suomen aineisto » Aineiston kuvaus

FSD1112 Aikuiset avunsaajina 1996 » Aineiston kuvaus

FSD1113 Palkallisen ja palkattoman työn jako perheessä 1998 » Aineiston kuvaus

FSD1114 Perhebarometri 2000 » Aineiston kuvaus

FSD1055 EVAn EU-asennetutkimus 1995 » Aineiston kuvaus

FSD1139 Ammattirakenteen ja sosiaalisen aseman muutos 1988 » Aineiston kuvaus

FSD1092 Uskonto ja uskonnollisuus Venäjällä 1991 » Aineiston kuvaus

FSD1093 Uskonto ja uskonnollisuus Venäjällä 1993 » Aineiston kuvaus

FSD1094 Uskonto ja uskonnollisuus Venäjällä 1996 » Aineiston kuvaus

FSD1095 Uskonto ja uskonnollisuus Venäjällä 1999 » Aineiston kuvaus

FSD1110 Luottamus tuomioistuimiin: käräjäoikeuskysely 1999 » Aineiston kuvaus

Tulevat aineistot

Tulevia aineistoja -sivulla on tietoa aineistoista, jotka on luovutettu arkistoitavaksi tietoarkistoon mutta joiden arkistointiprosessi on vielä kesken.