FSD vastaa Suomen LIS-jäsenmaksusta

Luxemburgissa toimiva kansainvälinen LIS-tutkimusprojekti alkoi vuonna 1983. Se tarjoaa tutkijoiden käyttöön kaksi kansainvälistä vertailuaineistoa: tulonjakotutkimuksen (LIS eli Luxembourg Income Study) ja työllisyystutkimuksen (LES eli Luxembourg Employment Study). Suomen kansallisena edustajana on toiminut professori Leif Nordberg Åbo Akademista, ja Suomen osalta aineistot Luxemburgiin toimittaa Tilastokeskus. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto on vastannut Suomen LIS-jäsenmaksusta vuodesta 2001 alkaen.

LIS-aineistot sopivat hyvin vertailevaan hyvinvointi- ja tulonjakotutkimukseen. LIS-datan perustutkimusyksikkönä on kotitalous, ja useista maista on jo saatavilla useampia poikkileikkaustietoja (esim. 1980, 85, 90, 95). Aineistojen käyttö on ilmaista jäsenmaiden tutkijoille, mutta vaatii rekisteröitymisen. Aineistoja käytetään lähettämällä LIS:n antamaan sähköpostiosoitteeseen SPSS-, SAS- tai STATA-syntaksi. Vastauksen ja ajon tulokset saa omaan sähköpostiosoitteeseensa lähes välittömästi.

LIS-aineistoihin ja niiden käyttömahdollisuuksiin voi tutustua helposti projektin kattavilla verkkosivuilla osoitteessa http://www.lis.ceps.lu/.