Kesätyötä tarjolla tietoarkistossa

Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto on Tampereen yliopiston yhteydessä toimiva yhteiskuntatieteellistä tutkimusta tukeva valtakunnallinen yksikkö. Haemme nyt 1-2 kesätyöntekijää/harjoittelijaa (3 kk). Tarjoamme innostavan työyhteisön, mielenkiintoista työtä ja mahdollisuuden oppia uutta.

Kesätyöntekijöiden työtehtävät määräytyvät valittujen henkilöiden kiinnostuksen ja kykyjen mukaan. Tarjolla on tietoarkiston töitä laidasta laitaan, mm. tutkimusaineistojen dokumentointia, www-sivujen päivitystä, datan käsittelyä, kyselylomakkeiden skannausta, pientä ohjelmointia ja asiakaspalvelua. Toivomme että voisit aloittaa jo toukokuussa. Voucher on eduksi, mutta ei välttämätön.

Kiinnostuksemme herää, jos sinulla on joitakin seuraavista tiedoista ja taidoista:

  • yhteiskuntatieteelliset opinnot
  • atk:n perustaidot
  • tietojenkäsittelytieteen opinnot
  • tilastotieteen tuntemus
  • kiinnostus kvantitatiiviseen tutkimukseen
  • tilastomatemaattisten ohjelmien käyttökokemus (lähinnä SPSS)
  • html-kielen tuntemus, kokemus www-sivujen teosta
  • aineistojen dokumentointi ja kuvailu

Lisätiedot: vs. informaatikko Mari Kleemola.

Hakemusten viimeinen jättöpäivä on perjantai 8.3.2002. Hakemuksiin on liitettävä CV, opintorekisteriote ja selvitys ATK-taidoista (ohjelmistojen tunteminen ja käyttökokemus). Toimita hakemuksesi liitteineen osoitteeseen Mari Kleemola, FSD, 33014 TAMPEREEN YLIOPISTO tai sähköpostilla osoitteeseen mari.kleemola@uta.fi.

Meillä viime vuonna työskennelleet harjoittelijat kirjoittivat kesästään jutun tiedotuslehteemme, ks. s. 18-19.