Kutsu politiikantutkimuksen ja valtio-opin verkkotietovarannon suunnittelukokoukseen

Tietoarkisto lähetti viikolla 35 valtio-opin ja politiikantutkimuksen keskeisten organisaatioiden edustajille seuraavan kirjeen kutsuksi 20.9. Turun yliopistossa pidettävään kokoukseen. Tarkoituksena on saattaa vauhtiin valtio-opin ja politiikantutkimuksen verkkotietovarannon kehittäminen alan suomalaisten laitosten yhteistyönä.

Valtio-opin ja politiikantutkimuksen keskeisille suomalaisille organisaatioille

ALAN TUTKIMUKSEN JA OPETUKSEN VERKKOTIETOVARANNON KEHITTÄMINEN LAITOSYHTEISTYÖNÄ

Internetin käyttö yliopistollisen tutkimuksen ja opetuksen apuna on lisääntynyt viime vuosina nopeasti. Yksittäiset laitokset, tutkijat ja opettajat ovat reagoineet asiaan perustamalla toimintaansa tukevia verkkosivustoja.

Myös monet maamme yliopistojen humanistiset ja yhteiskuntatieteelliset tieteenalat ovat viime vuosina verkostoituneet tutkimusta ja opetusta palveleviin tietopalveluhankkeisiin (esim. historian tutkimus, psykologia ja viestinnän tutkimus). Näin ne ovat pystyneet vähentämään päällekkäisiä toimintoja sekä hankkimaan itselleen valtakunnallisia resursseja toiminnan kehittämiseksi. Uusia merkittäviä resursseja on tarjonnut yliopistokonsortiona jo parin vuoden ajan toiminut virtuaaliyliopisto, jonka strategiaa ollaan parhaillaan päivittämässä.

Mikäli politiikan tutkimuksen sähköisiä tietopalveluja halutaan kehittää ulkopuolisella hankerahoituksella, tieteenalan tulee verkostoitua. Siksi kutsumme laitokseltanne kaksi henkilöä keskustelemaan yllämainitusta teemasta ja asian vaatimista toimenpiteistä.

Ehdotamme kokousajaksi perjantaita 20.9. klo 12:15-16:00.
Kokouspaikka: Turun yliopiston valtio-opin laitos

Alustava ohjelma (muutos- ja täydennysehdotukset ovat tervetulleita):

Tilaisuutta ennen lounas myöhemmin ilmoitettavassa paikassa

Klo 12.15 -13.15 Olemassa olevien kotimaisten tietovarantojen ja niiden ylläpitomekanismien esittelyä:
- laitosten omat kotisivut (laitosten edustajat)
- politiikan tutkimuksen tietovarannon kotisivut
- eduskunnan kirjaston vastuulla oleva alan virtuaalikirjasto
- muut tarpeelliset sivustot
Klo 13.15 - 14.30 Arvioiva yleiskeskustelu alan tietopalvelujen kysynnän ja tarjonnan laadusta ja aihealueeseen liittyvistä solmukohdista
Klo 14.30 - 15.00 Kahvitauko
Klo 15.00 - 16.00 Pohditaan virtuaaliyliopiston kehitysnäkymiä ja oman tieteenalan verkostoitumisen tarvetta, laitosten vahvuuksia erilaisilla sisältötuotannon alueilla, sekä mahdollisesti työnjakoa ja tarkoituksenmukaisia organisoitumiskeinoja. Alustuksena joitakin etukäteen pyydettyjä puheenvuoroja.

Pyydämme laitoksenne edustajia ilmoittautumaan kokoukseen syyskuun 6. päivään mennessä. Ainakin toisen henkilöistä tulisi edustaa laitoksen johtoa. Toiseksi laitosedustajaksi toivomme ensisijaisesti politiikan tutkimuksen tietovarannon ohjausryhmään kuuluvaa henkilöä, ks. http://www.alba-records.fi/FSD/ (kohta ohjausryhmä). Ilmoittautumiset Katri Aarniolle Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon.

Tervetuloa!

johtaja Sami Borg, Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto
professori Matti Wiberg, Turun yliopiston valtio-opin laitos

***

Linkit politiikantutkimuksen laitosten sivustoille esim. osoitteesta http://www.alba-records.fi/FSD/ kohdasta tutkijayhteisö (väliaikainen osoite)

Politiikantutkimuksen tietovarannon alustava sivusto väliaikaisessa osoitteessa http://www.alba-records.fi/FSD/

Eduskunnan kirjaston ylläpitämä virtuaalikirjasto osoitteessa http://www.eduskunta.fi/kirjasto/Elki/elki.html