FSD tuottaa aineistoista PDF-muotoisia koodikirjoja

FSD on aloittanut koodikirjojen tuottamisen arkistoiduista aineistoista. PDF-muotoinen koodikirja sisältää kaikki aineiston kuvailutiedot. Koodikirjan ensimmäisessä osassa on tiedot aineiston sisällöstä, aineiston rakenteesta ja keruusta sekä luettelo julkaisuista, joissa aineistoa on käytetty. Toinen osa sisältää tiedot muuttujista: muuttujien nimet, kysymystekstit ja suorat jakaumat. Kolmannesta osasta löytyvät hakemistot. Aineistoon mahdollisesti liittyvä kyselylomake on saatavissa erillisenä pdf-tiedostona.

Koodikirjat julkaistaan aineistoluettelossa aineistojen kuvailujen yhteydessä. Ne korvaavat aikaisemmin julkaistut html-muotoiset frekvenssitiedostot.

Koodikirjat tuotetaan FSD:n omalla sovelluksella Python-, LATEX- ja dvipdfm-ohjelmistoilla. Lähdetiedostoina ovat DDI-kuvailuformaatin mukaiset kuvailutiedostot ja SPSS-tiedostot.

Mm. seuraavien aineistojen koodikirjat on jo julkaistu: