Vaalimaatti 2003 avattu

Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto on toteuttanut vuoden 2003 eduskuntavaaleihin puolueohjelmien ja puolueiden vaaliohjelmien tietokannan. Ohjelmat on koottu yhdeksi verkkosivustoksi ja niihin voi tehdä sanahakuja.

Tietokannan avulla käyttäjä voi perehtyä keskitetysti eri puolueiden ohjelmissaan esittämiin periaatteisiin, jotka vaikuttavat keskeisesti eduskuntaryhmien toimintaan ja parlamentaariseen päätöksentekoon. Toisin kuin muut vaalikoneet, Vaalimaatti-tietokanta ei sisällä ehdokaskohtaista informaatiota.

Tietokanta löytyy osoitteesta: https://www.fsd.uta.fi/vaalimaatti/vaalit2003/

Lisätiedot: Antti Pajala