Vuoden 2002 toimintakertomus ilmestynyt

Vuosi 2002 oli edelleen tietoarkiston toiminnan vakiinnuttamisen aikaa. Vaikka uusia aineistoja saatiin arkistoitavaksi jonkin verran kaavailtua vähemmän, tietoarkiston palvelujen käyttöä kuvaavat indikaattorit osoittavat selviä tunnettuuden ja palvelujen käytön kasvun merkkejä. Tarkat luvut löytyvät vuoden 2002 toimintakertomuksesta (pdf-tiedosto).