Aineistoja sosiaalisen pääoman tutkimukseen

Tietoarkistoon on arkistoitu useita aineistosarjoja ja yksittäisiä aineistoja, joiden muuttujat tarjoavat sosiaalisen pääoman tutkijoille hyödyllistä tietoa. Tietoa näistä aineistoista sekä linkkejä sosiaalista pääomaa käsitteleville sivuille on nyt koottu yhdelle sivulle: https://www.fsd.uta.fi/fi/aineistot/taustatietoa/sospo.html. (Sivua ei enää ole.)