Ohjeita aineiston keruuseen ja tutkittavien informointiin

Tietolipasto-sivuillemme on lisätty tutkimusaineistojen keräämiseen liittyviä ohjeita. Sivuilla neuvotaan mm. mitä ja miten aineistonkeruun yhteydessä informoidaan tutkimuksesta tutkittaville niin, että vähintäänkin tutkija itse pystyy aineistoaan jatkokäyttämään tutkimuksen päätyttyä. Halutessaan hänen tulisi myös pystyä arkistoimaan aineisto tiedeyhteisön käyttöön. Ohjeisiin sisältyy myös mallilomakkeita, joita voi käyttää suunnittelun apuna.