Mikrotukihenkilön osa-aikainen tehtävä ajalle 7.1.2004-31.5.2004 avoinna

FSD Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto etsii MIKROTUKIHENKILÖÄ ajalle 7.1. 31.5.2004. Tehtävä on osa-aikainen. Viikoittainen työaika on 60% (noin 21 tuntia) virastotyöajasta, ja se jakautuu pääsääntöisesti vähintään neljälle päivälle viikossa. Tehtävän jatkaminen ajalla 1.6. - 30.8.2004 saattaa olla mahdollista.

Mikrotuen tehtäviin kuuluu

  • työasemien ohjelmistotuki (esim. toimisto-ohjelmistot) ja vianselvitys
  • työasemien ohjelmisto- ja laiteasennukset sekä päivitykset
  • tarvittaessa osallistuminen FSD:n verkkosivujen uusimiseen oman osaamisen mukaan
  • rutiiniluonteisia palvelinten ylläpitotehtäviä.

Lisäksi mikrotukihenkilö osallistuu FSD:n muun toiminnan kehittämiseen oman osaamisen ja kiinnostuksen mukaan.

Toivomme mikrotukihenkilöltä

  • kykyä itsenäiseen työskentelyyn ja aloitekykyä ongelmanratkaisussa
  • Windows-tuntemusta; englannin kielen taitoa
  • palveluhenkeä.

FSD on Tampereen yliopiston erillislaitos, jonka valtakunnallisena tehtävä on arkistoida ja luovuttaa uudiskäyttöön yhteiskuntatieteellisiä tutkimusaineistoja. Lisätietoja toiminnasta on saatavissa FSD:n verkkosivuilta https://www.fsd.uta.fi/

Laitoksella on käytössä kolmisenkymmentä Windows 2000 -pohjaista työasemaa. Palvelinympäristöt ovat Linux- ja Windows-pohjaisia. Hakemukset liitteineen ja palkkatoivomuksineen tulee toimittaa osoitteeseen

FSD Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto
33014 Tampereen yliopisto

perjantaihin 28.11. klo 16 mennessä.

Lisätietoja antaa atk-erikoistutkija Matti Heinonen tai pääsuunnittelija Jouni Sivonen.