Tutkimusmenetelmien oppimateriaalit ja verkko-opetus

Yhteistyöseminaari yhteiskunta-, kasvatus- ja terveystieteellisten koulutusalojen tutkimusmenetelmien opettajille *

Aika: maanantai 15.3.2004 klo 10-16.

Paikka: Tampereen yliopisto, Attilan-kiinteistö
Yliopistonkatu 38. Luentosali B661, 6. kerros.

Ryhmähuoneet ilmoitetaan plenumissa ja salin B661 ovella.

Sisäänkäynti luentosaliin B661 on joko Attilan sisäpihan kautta tai pääovista ravintolan läpi ja hissillä kuudenteen kerrokseen. Ovilla on opasteet.

Attila on rautatieaseman välittömässä läheisyydessä, alle viiden minuutin kävelymatkan päässä. Asemalaiturilta lähdettäessä ei kuljeta asemahallin läpi, vaan asematunnelin kautta radan itäpuolelle. Linja-autoasemalta kävelymatkaa kertyy noin kilometri. Attilan sijainti kartalla.

Omalla autolla saapuvat löytänevät parkkipaikan parhaiten Attilan vieressä sijaitsevasta Tullin parkkihallista. Lähikaduilla on kolikoilla toimivat maksuautomaatit.

» Seminaarimateriaalit koottuna

SEMINAARIOHJELMA

10:00 Saapuminen, kahvit ja tervetuloa (Sami Borg, FSD)

10:30 Plenum: Tutkimusmenetelmien opetuksen verkkomateriaalit
Tutkimusmenetelmien opetuksen tavoitteet ja uudet haasteet (Seppo Pöntinen, TuY)
Näkökulmia kvalitatiivisten tutkimusmenetelmien opetukseen ja verkkomateriaaleihin (Jari Eskola, KuY)
12:15 Lounas Attilan ravintolassa, 1. kerros.
Lounaslipuke jaetaan seminaarimateriaalin yhteydessä.
13:15 Työryhmät
Työryhmissä esitellään esimerkein joitakin olemassa olevia tietovarantoja ja niiden kehittämissuunnitelmia sekä kerätään tietoja olemassa olevista hankkeista. Keskustellaan kehitystarpeista ja laaditaan asialistaa yhteistyön ja rahoituksen hankkimisen toimenpiteiksi.
A - Kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät
Menetelmäopetuksen tietovaranto (FSD)
Empiirisen sosiaalitutkimuksen kvantitatiiviset menetelmät -kurssi (Tapani Alkula, HY)
B - Kvalitatiiviset tutkimusmenetelmät
Kvaliaineistojen arkistointi FSD:ssä (Arja Kuula, FSD)
Kvaliaineistojen käyttöä tukeva tietovaranto
(Mikko Kallio, Antti Auer, JyY)
LYHTY-hanke (Kirsi Juhila, TaY)
C - Tekstidataohjelmistot tutkimuksen ja opetuksen välineinä
Tietokoneavusteisen laadullisen tutkimuksen ja koulutuksen mahdollisuudet ja kehittämistarpeet (Pentti Luoma, OuY)
NVivo-ohjelmisto (Jari Luomanen, TaY)
ATLAS.ti-ohjelmisto (Timo Moilanen, HY)

15:15 -16:00 Työryhmien koonti ja seminaarin päätös (Luentosali B661)

Ilmoittautuminen 10.3.2004 mennessä
Tuomas J. Alaterälle, joka antaa myös lisätietoja seminaarista.
Seminaari on maksuton. Järjestäjä Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto tarjoaa lounaan osallistujille.

___________
* Ensisijainen kohderyhmä, kaikki asiasta kiinnostuneet ovat tervetulleita.