Puolueiden kunnallisvaaliohjelmat Vaalimaatti 2004 -tietokannassa

Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto on toteuttanut vuoden 2004 kunnallisvaaleihin (kuten aiemmin eduskuntavaaleihin 2003) puolueohjelmien ja puolueiden vaaliohjelmien tietokannan. Ohjelmat on koottu yhdeksi verkkosivustoksi ja niihin voi tehdä sanahakuja. Tekstit ovat myös sellaisenaan selailtavissa ja kaikkiin verkossa oleviin originaalilähteisiin on kootut linkit.

Tietokannan avulla käyttäjä voi perehtyä keskitetysti eri puolueiden ohjelmissaan esittämiin periaatteisiin, jotka vaikuttavat päätöksentekoon myös kuntatasolla. Toisin kuin muut vaalikoneet, Vaalimaatti-tietokanta ei sisällä ehdokaskohtaista informaatiota.

Tietokanta löytyy osoitteesta: https://www.fsd.uta.fi/vaalimaatti/vaalit2004/ (Huom: Vaalimaatit on yhdistetty Pohtiva-palveluun.)

Lisätiedot: Tuomas J. Alaterä