Tekijyysseminaarissa puhuttiin tutkimusaineistoista

Tutkimuseettinen neuvottelukunta järjesti 31.8.2005 seminaarin tieteelliseen tekijyyteen liittyvistä kysymyksistä. Tietoarkiston arkistonhoitaja Arja Kuula ja johtaja Sami Borg pitivät seminaarissa esitelmät tutkimusaineistoja koskevista tekijyyskysymyksistä sekä aineistojen avoimuudesta.

Seminaariesitelmät oli luettavissa Tutkimuseettisen neuvottelukunnan sivuilla.