Kyselylomakkeet saatavilla erillisillä sivuilla

Vanhoja kyselylomakkeita käytetään usein apuna esimerkiksi uusien lomakkeiden suunnittelussa. Tietoarkistoon arkistoitujen aineistojen kyselylomakkeet ovat perinteisesti löytyneet yksittäisten aineistojen kuvailujen yhteydestä. Nyt kyselylomakkeet on kerätty myös erillisille kyselylomakesivuille, mikä helpottaa lomakkeiden selailua.

» Kvantitatiivisten aineistojen keruussa käytetyt lomakkeet

» Kvalitatiivisten aineistojen keruussa käytetyt lomakkeet

HUOM! Lomakkeet on arkistoitu, kysy asiakaspalvelusta, jos vanhat lomakkeet kiinnostavat (7/2018). Asiakaspalvelu