ESS EduNet opetukseen ja opiskeluun

Norjan tietoarkisto (NSD) on avannut englanninkielisen EduNet-portaalin European Social Surveyn (ESS:n) käytön tueksi. Sivusto on suunniteltu erityisesti kvantitatiivisten tutkimusmenetelmien opetukseen ja opiskeluun.

EduNetissä on ESS:stä työstettyjä osa-aineistoja, jotka ovat suoraan opettajan ja opiskelijoiden käytettävissä. Portaali sisältää myös monipuolista oppimateriaalia vertailevan yhteiskuntatutkimuksen teorioihin, tutkimusmenetelmien peruskäsitteisiin ja soveltamismahdollisuuksiin. Tutkimusaihe-esimerkit on valittu siten, että niitä voidaan käsitellä laajasti eri yhteiskuntatieteiden aloilla. Myös itsenäinen opiskelu onnistuu selkeiden ohjeiden avulla. Kynnys kvantitatiiviseen tutkimukseen on tehty mahdollisimman matalaksi.

EduNettiin rekisteröidytään omalla sähköpostiosoitteella.

Linkkejä: