Tietoarkiston strategiasuunnitelma 2007 - 2009 ja vuosikertomus 2005 verkossa

Tietoarkiston strategiasuunnitelmaan vuosille 2007 - 2009 ja vuoden 2005 vuosikertomukseen voi tutustua verkkosivuillamme. Myös aiemmat strategiasuunnitelmat ja vuosi- ja toimintakertomukset on julkaistu pdf-dokumentteina Asiakirjat-sivulla.

Tulevalla kolmivuotisella strategiakaudella tietoarkisto pyrkii edistämään hyviä tutkimuseettisiä käytäntöjä ja tehostamaan aineistojen arkistointia. Lisäksi FSD monipuolistaa palvelujaan. Vuosikertomuksesta selviävät tietoarkiston viime vuoden keskeiset tunnusluvut ja kotimainen ja kansainvälinen yhteistyö.

» Strategiasuunnitelma 2007 - 2009 (pdf)
» Vuosikertomus 2005 (pdf)
» Asiakirjat