Tietoarkiston aineistoluettelo uudistui

Aineistoluettelomme tarjoaa nyt entistä monipuolisempia aineistolistauksia. Aineistoja voi selailla numeroittain, otsikoittain, tieteenaloittain, asiasanoittain ja sarjoittain. Lisäksi kaikkien arkistoitujen aineistojen kyselylomakkeisiin pääsee tutustumaan yhden sivun kautta.

Uudistuksen yhteydessä luettelon rakennetta selkeytettiin. Näkyvin muutos lienee aineistoluettelon jakaminen kahteen osaan: arkistoituihin aineistoihin ja kuvailtuihin aineistoihin. Arkistoidut aineistot kuuluvat tietoarkiston aineistovarantoon. Niitä voi tilata tietoarkistosta tieteelliseen tutkimus- ja opetuskäyttöön.

Kuvailtujen aineistojen luetteloista löytyviä aineistoja ei ole tallennettu tietoarkistoon, mutta ne ovat kuitenkin saatavilla tieteelliseen käyttöön. Osa niistä on saatavilla vapaasti Internetistä, osaan voi tutustua vain paikan päällä aineiston sijoitusorganisaatiossa. Tieto aineiston sijaintipaikasta ja saatavuudesta ja mahdollisesta maksullisuudesta löytyy aina aineiston kuvailun yhteydestä.

Myös aineistojen kuvailut ovat muuttuneet. Esimerkiksi aikaisemmin vain koodikirjassa ollut tieto havaintojen ja muuttujien lukumäärästä löytyy nyt myös pitkästä aineistokuvauksesta.

» Aineistoluettelo