Aineistoja kvalitatiiviseen menetelmäopetukseen

Tietoarkisto julkaisee laadullisen tutkimuksen menetelmien opetukseen ja opiskeluun tarkoitettujen aineistojen sarjan. Aineistoista kolme on jo julkaistu aineistoluettelossamme ja yhdeksän tekeillä. Opetusaineistot ovat osa-aineistoja tutkimussarjasta, joka käsittelee uuden viestintäteknologian saapumista ja sulautumista suomalaisten elämään.

Aineistosarja koostuu sadoista Internetin ja matkapuhelimen käyttöön keskittyvistä eri ikäryhmille suunnatuista haastatteluaineistoista. Ensimmäiset aineistot ovat vuodelta 1997, jolloin uusi viestintäteknologia oli vasta rantautumassa Suomeen. Viimeisimmät aineistot ovat vuodelta 2002.

Kustakin sarjan aineistosta muodostetaan noin kahdeksan haastattelun opetusaineisto, jota luovutetaan menetelmäopetuksen käyttöön ja opiskelijoiden seminaaritöihin. Aineistot kokonaisuudessaan ovat tutkimuskäytössä vuoden 2011 alusta. Tuolloin alkuperäistutkijat Pirjo Rautiainen ja Eija-Liisa Kasesniemi kollegoineen ovat saattaneet loppuun omat aineistoa koskevat tutkimuksensa.

Kolme opetusaineistoa on jo valmiina ja yhdeksän on tekeillä.
» FSD2144 Tekstiviestintä nuorten kulttuurissa
» FSD2142 Kännyköiden tulo kouluun: opettajahaastattelut 1997-2000
» FSD2141 Ikääntyvät ja matkapuhelimet 1999 ja 2002