Ehdotuksia European Social Surveyn kyselylomakkeen teemoiksi

European Social Survey, ESS, pyytää ehdotuksia monikansallisilta tutkijaryhmiltä ESS:n neljännen aallon kyselylomakkeen moduuleiden teemoiksi. Ryhmässä tulee olla kolmesta viiteen asiantuntijaa vähintään kolmesta ESS-maasta. Ehdotukset pitää jättää viimeistään 23.2.2007 klo 16:00 (klo 15:00 CET). Tarkempi englanninkielinen hakujulistus ja hakulomake on verkossa.

Hakijoiden joukosta valitaan kaksi ryhmää suunnittelemaan neljännen aallon vaihtuvat moduulit. Osa ESS:n strukturoidun lomakkeen kysymyksistä toistuu jokaisessa keruuaallossa. Tässä ydinmoduulissa on kysymyksiä muun muassa uskonnollisuudesta, kansallisesta identiteetistä, poliittisesta osallistumisesta, tiedotusvälineiden käytöstä, arvoista, taloudellisista ongelmista sekä luottamuksesta instituutioihin ja päätöksentekijöihin. Tähän mennessä toteutuneiden vaihtuvien moduuleiden sisältöön voi tutustua ESS:n verkkosivuilla.

ESS on akateemisista lähtökohdista toteutettu yhteiskuntatieteellinen kyselytutkimus. Se on suunniteltu kartoittamaan ja selittämään erilaisten väestöryhmien asenteiden, uskomusten ja käyttäytymisen välisiä yhteyksiä sekä kansalaisten ja yhteiskunnallisten instituutioiden suhdetta.

Aineistot kerätään joka toinen vuosi. Parhaillaan kerätään tutkimuksen kolmatta aaltoa, joka tulee tutkimuskäyttöön vajaan vuoden kuluttua. ESS:n eri aaltoihin on osallistunut tähän mennessä yli 20 maata. Euroopan komissio, European Science Foundation ja kansalliset tutkimusrahoittajat rahoittavat aineistonkeruun. Suomessa keruuta rahoittaa Suomen Akatemia ja aineistot kerää Tilastokeskus.

Kansainvälisiä ja maakohtaisia ESS-aineistoja voi analysoida verkossa tai ladata omalle koneelleen Norjan tietoarkiston tarjoamassa verkkopalvelussa. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto tarjoaa tutkimus- ja opetustarkoituksiin ESS:n suomenkielisiä Suomen aineistoja.

Lisätietoja:

» European Social Survey
» ESS:n suomenkieliset Suomen aineistot
» ESS:n Suomen koordinaattori, Heikki Ervasti, Turun yliopisto.