MOTV laajeni laadullisiin menetelmiin

Menetelmäopetuksen tietovaranto (MOTV) on laajentunut laadullisiin menetelmiin. KvaliMOTV on kvantitatiivisen varannon tapaan hypertekstimuotoinen, kaikille avoin tutkimusmenetelmäsivusto. Sen tekstit ovat kirjoittaneet Anita Saaranen ja Anna Puusniekka. Sivuston sisällöllisen rakenteen on laatinut Jari Eskola.

Sivusto toimii yhtenä kvalitatiivisten menetelmien tiedonlähteenä ja näkökulmien antajana. Se voi myös tarjota ideoita menetelmäopetuksen kehittämiseen yksiköissä ja laitoksilla, joilla ei toistaiseksi ole lainkaan laadullisten menetelmien opetusta. Tietoarkistosta on myös tilattavissa kvalitatiivisia opetusaineistoja, jotka on tarkoitettu opiskelijoiden seminaaritöihin ja harjoitusaineistoiksi menetelmäkursseille.

Sivustolle on koottu lukemisto, johon perehtymällä voi saada tarkempaa ja syvällisempää tietoa eri lähestymistavoista. Lukemistoon on valittu myös sähköisenä julkaistuja tutkimusartikkeleita, jotka tuovat konkreettisesti esille erilaisten analyysitapojen käytön tutkimuksessa.

Sivustoa päivitetään ja kehitetään, jotta se pysyisi ajantasaisena ja vastaisi käyttäjien tarpeisiin tarjoten monipuolisia menetelmällisiä resursseja. Kvantitatiivisten menetelmien tietovaranto on ollut yksi suosituimmista palveluistamme - samaa toivomme nyt myös laadullisten menetelmien sivustolle.

»KvaliMOTV