Arja Kuula tutkimuseettiseen neuvottelukuntaan

Yhteiskuntatieteellisen tietoarkiston arkistonhoitaja, YTT Arja Kuula on valittu tutkimuseettiseen neuvottelukunnan jäseneksi seuraavaksi kolmivuotiskaudeksi.

Opetusministeriön asettaman tutkimuseettisen neuvottelukunnan seuraava toimikausi on 1.2.2007 - 31.1.2009. Neuvottelukunta käsittelee tieteellisen tutkimuksen eettisiä kysymyksiä ja edistää tutkimusetiikkaa.

Neuvottelukunnan puheenjohtajana toimii kansleri Eero Vuorio ja varapuheenjohtajana vararehtori, professori Riitta Keiski. Arja Kuulan lisäksi jäseninä ovat professori Katie Eriksson, ylijohtaja Matti Heikkilä, lainsäädäntöneuvos Markku Helin, teknologiajohtaja Merja Hiltunen, johtaja Paavo Löppönen, vararehtori Sinimaaria Ranki ja professori Ari Salminen.

Tutkimuseettisen neuvottelukunnan toimintasuunnitelma ja muita aineistoja on saatavilla neuvottelukunnan verkkosivuilta