Tutkimusetiikan sivut uusittu

Tietoarkiston tutkimusetiikkaa käsittelevät sivut on uudistettu ja päivitetty:

Tutkimusetiikkaa ja lakipykäliä sivu kertoo nimensä mukaisesti lyhyesti, mitä tarkoitetaan tutkimusetiikalla ja miten lait säätelevät tunnisteellisten tutkimusaineistojen keruuta ja säilyttämistä.

Tutkittavien informointi sivulle on koottu ohjeita tutkittavien informoinnin laatimiseksi niin, että vähintäänkin tutkija itse pystyy aineistoaan jatkokäyttämään tutkimuksen päätyttyä. Aiemmin erillisinä rtf-tiedostoina olleet mallilomakkeet on poistettu. Niiden sisältämä informaatio on sisällytetty uudistetulle sivulle.

Tutkimusetiikan linkit sivulle on koottu tutkimusetiikan linkkejä mm. hyvistä tieteellisistä käytännöistä, tieteellisten seurojen eettisistä ohjeista ja tekijänoikeuksista.