Vertailevan tutkimuksen oppia ZA-EUROLABista

Vertailevaa sosiaalitieteellistä tutkimusta tekevät voivat hakeutua tutkijavierailulle Saksan tietoarkiston ZA:n yhteydessä toimivaan ZA-EUROLAB-keskukseen. Tutkijavierailu kestää tyypillisesti vähintään 20 päivää ja enintään kolme kuukautta. Vieraileva tutkija saa käyttöönsä muun muassa ZA:n data-aineistovarannon ja voi osallistua erilaisiin menetelmäkoulutuksiin. Haku järjestetään kolme kertaa vuodessa, ja seuraava haku päättyy 15.4.2007. ZA-EUROLAB saa tukea EU:n kuudennesta puiteohjelmasta.