Eurooppalaisille data-arkistoille uusi verkkosivusto ja yhteisluettelo

Euroopan data-arkistojen yhteenliittymän CESSDAn verkkosivusto www.cessda.org on uusittu. Sivuilla on nyt myös arkistojen uusi yhteinen aineistoluettelo, CESSDA Data Portal.

CESSDAn aineistoluettelossa on tällä hetkellä aineistoja yhdeksästä yhteiskuntatieteellisestä data-arkistosta ja lisäksi European Social Surveyn aineistot. Hakuja yhteisestä luettelosta voi tehdä yhdeksällä eri kielellä: suomeksi, saksaksi, ruotsiksi, norjaksi, tanskaksi, kreikaksi, espanjaksi, englanniksi ja ranskaksi.

Osa portaalin aineistoista on julkaistu kokonaisuudessaan verkossa, joten niitä pääsee analysoimaan ja lataamaan omalle koneelleen joko vapaasti tai hankkimalla sijoitusarkistolta käyttäjätunnuksen. Osasta aineistoja on julkaistu pelkästään kuvailu, jolloin datan saa käyttöönsä ottamalla yhteyttä oman maansa tietoarkistoon.

CESSDAn aineistoluettelossa hyödynnetään Madiera-hankkeessa kehitettyä teknologiaa ja ELSST-tesaurusta. Kolmivuotinen Madiera-hanke sai rahoituksen EU:n viidennestä puiteohjelmasta. Verkkosivujen uudistuksessa päätoimittajana toimi FSD:n tietopalvelupäällikkö Mari Kleemola.

Lisätietoja

» CESSDAn www-sivut
» ELSST - monikielisen tesauruksen kääntämisen haasteet. Taina Jääskeläinen, Tietoarkisto 19 (1/2006).
» Madiera-hanke