ISSP 2006 ja WVS 2005: Suomen aineistot saatavilla

Kansainvälisten ISSP- ja WVS-sarjojen tuoreimmat Suomen aineistot ovat saatavilla maksutta tietoarkistosta tutkimus-, opetus- ja opiskelutarkoituksiin.

ISSP 2006 Suomen aineisto selvittää vastaajien käsityksiä valtion tehtävistä, julkisesta vallasta ja vallankäyttäjistä sekä siitä, mikä yhteiskunnassa on oikein ja mikä väärin. Vastaajien mielipiteitä kysytään myös esimerkiksi verotuksesta ja terrorismin torjunnasta. Tutkimuksen perusjoukkona olivat 15 - 74-vuotiaat suomalaiset. Aineiston keräsi Tilastokeskus kirjekyselynä syksyllä 2006. Vastaukset saatiin 1189 suomalaiselta. Kansainvälinen aineisto tulee jatkokäyttöön saataville noin kahden vuoden kuluttua aineistonkeruusta.

World Values Survey 2005 Suomen aineisto kartoittaa monipuolisesti vastaajien moraalisia, uskonnollisia, yhteiskunnallisia, poliittisia, taloudellisia ja sosiaalisia mielipiteitä, tavoitteita, uskomuksia ja arvoja. Se koostuu sekä käyntikyselyllä että nk. perävaunulomakkeella kerätyistä aineistoista. Perävaunussa selvitettiin suomalaisten käsityksiä ruotsalaisista. Tutkimuksen perusjoukkona oli Suomen 18 vuotta täyttänyt väestö, pois lukien Ahvenanmaa. Aineisto sisältää yliotoksen ruotsinkielisestä väestöstä. Aineiston keräsi TNS Gallup syksyllä 2005. Vastaukset saatiin 1139 suomalaiselta.

» Aineistojen tilaaminen tietoarkistosta
» ISSP-aineiston kuvailusivu
» WVS-aineiston kuvailusivu
» International Social Survey Programme -verkkosivut
» World Values Survey -verkkosivut

HUOM! Osa linkeistä ei toimi (7/2018).