Vuorotteluvapaasijaisuus haettavana

Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto on Tampereen yliopiston yhteydessä toimiva yhteiskuntatieteellistä tutkimusta tukeva valtakunnallinen yksikkö. Haemme nyt tutkimusamanuenssia määräaikaiseen virkasuhteeseen ajalle 20.8.-31.12.2007. Kyseessä on vuorotteluvapaasijaisuus. Sijaisen päätehtäviä ovat tietoarkistoon arkistoitujen tutkimusaineistojen käsittely ja dokumentointi. Tehtävien hoidossa ovat eduksi seuraavat tiedot ja taidot:

  • tilastomatemaattisten ohjelmien käyttökokemus (lähinnä SPSS)
  • yhteiskuntatieteelliset opinnot
  • tietotekniset valmiudet
  • järjestelmällisyys ja huolellisuus

Vuorotteluvapaasijaiseksi palkataan työvoimatoimistossa työttömänä työnhakijana oleva henkilö. Palkka on 1700-2000 euroa/kk tehtävistä riippuen. Viimeinen hakupäivä on perjantai 15.6.2007. Lähetä hakemuksesi mieluiten sähköpostitse osoitteeseen mari.kleemola [at] uta.fi. Hyvä hakemus sisältää CV:n, selvityksen ATK-taidoista ja mahdollisen opintorekisteriotteen.

Lisätiedot: tietopalvelupäällikkö Mari Kleemola, p. +358 40 190 1437 tai tietopalveluasiantuntija Hannele Keckman-Koivuniemi, p. +358 40 190 1439. Vuorotteluvapaasta saa tarkempaa tietoa työvoimatoimistoista.