Vuosikertomus 2006: toiminta jatkui vilkkaana

Vuonna 2006 toimitimme jatkokäyttöön 465 aineistoa, suurin piirtein saman verran kuin vuotta aikaisemmin. Suosituimpia yksittäisiä aineistoja olivat Eduskuntavaalitutkimus 2003 (FSD1260) ja World Values Survey 2005 : Suomen aineisto (FSD2118). Kotimaisista aineistosarjoista eniten tilattiin puolueiden ajankohtaistutkimuksia ja EVAn aineistoja. Lisäksi Menetelmäopetuksen tietovarannon vapaasti ladattavat aineistot olivat ahkerassa käytössä.

Aineistoja tilattiin lähes 50 eri organisaatiosta. Vajaa viidennes jatkokäyttöön toimitetuista aineistoista meni ulkomaille. Eniten käyttölupia myönnettin tutkimukseen: 35 prosenttia. Harjoitus- ja seminaaritöiden ja opetuksen osuus oli 33 prosenttia ja opinnäytteiden 26 prosenttia.

Tietoarkistossa oli vuoden 2006 lopussa 751 aineistoa. Vuoden 2006 aikana hankittiin sata aineistoa, joista 20 oli kvalitatiivisia.

Suomenkielisillä verkkosivuillamme oli vuorokaudessa keskimäärin 1680 kävijää ja englanninkielisillä noin 110 kävijää. Sähköpostilistallamme oli vuoden lopussa lähes 250 henkilöä.

Vuosikertomuksesta selviävät näiden keskeisten tunnuslukujen lisäksi muun muassa käynnissä olleet hankkeet sekä tietoarkiston aktiivinen kotimainen ja kansainvälinen yhteistyö alan yhteisöjen ja vertailututkimushankkeiden kanssa.

» Vuosikertomus 2006 (pdf)
» Kaikki vuosikertomukset Asiakirjat-sivulla