Puolueiden ohjelmat POHTIVAssa

Tietoarkiston POHTIVA-tietovarantoon on koottu suomalaisten puolueiden voimassa olevia ja entisiä ohjelmia sekä muita keskeisiä poliittisia tekstejä. Tällä hetkellä varannossa on kaikkiaan 57 puolueelta yhteensä 791 ohjelmaa vuosilta 1880 - 2007. Jatkossa kokoelma tulee kattamaan suurimman osan puolueohjelmista 1800-luvun lopulta nykypäivään.

Tietokantaan on kopioitu alkuperäisten dokumenttien tekstisisältö, joka on rakenteistettu sanahakuja varten. Ohjelmia voi selata puoluettain tai muin ehdoin järjestettynä ja niihin voi kohdistaa sanahakuja. Teknisen toteutuksen vuoksi tietokannan tekstidokumentit poikkeavat ulkoasultaan alkuperäisistä julkaisuista.

Tietokannan sisällöstä ovat politiikan tutkijoiden ohella olleet kiinnostuneita muun muassa kielentutkijat, historioitsijat, kulttuurintutkijat ja sosiologit. Materiaalia on mahdollista soveltaa myös kouluissa yhteiskuntaopin opetuksessa johdantona poliittiseen toimintaan.

Hanke on saanut tukea hallituksen kansalaisvaikuttamisen politiikkaohjelmasta.

Lisätiedot: Tuomas J. Alaterä