Tiedottajan määräaikainen virkasuhde haettavana

Yhteiskuntatieteellisessä tietoarkistossa on haettavana tiedottajan määräaikainen virkasuhde ajalle 1.9.2007 - 31.7.2008. Tiedottaja vastaa yksikön ulkoisesta tiedottamisesta ja sen kehittämisestä. Tehtävä edellyttää soveltuvaa työkokemusta, yliopistokoulutusta ja yhteiskuntatieteellisen koulutus- ja tutkimusalan sekä yliopistosektorin tuntemusta.

Määräaikaisuus johtuu yksikön viransijaisuusjärjestelyistä. Tiedottamisesta päävastuun kantava informaatikko hoitaa viransijaisena yksikön johtajan tehtäviä ajalla 1.8.2007 - 31.7.2008. Hänellä on mahdollisuus perehdyttää tiedottaja tehtäviinsä.

Päätehtävinään tiedottaja

  • koordinoi ja kehittää yksikön ulkoista tiedottamista
  • suunnittelee ja toteuttaa yksikön tiedottamiseen liittyviä viestintätuotteita, vierailuja ja seminaareja yhdessä muun henkilökunnan kanssa
  • toimittaa Tietoarkisto-lehden syksyllä 2007 (painettu lehti) ja keväällä 2008 (verkkolehdet)
  • osallistuu aineistojen hankintaan arkistoitavaksi ja
  • osallistuu yksikön julkaisusarjan teosten julkaisemiseen.

Odotamme hakijoilta sujuvasanaisuutta ja -kynäisyyttä sekä www-taitoja ja valmiutta oppia nopeasti uusia asioita. Arvostamme myös valokuvaus- ja kuvankäsittelytaitoja. Lisäksi hyvä hakija on ulospäin suuntautunut ja markkinointihenkinen.

Virkasuhteen palkkaus perustuu yliopistojen palkkausjärjestelmän muun henkilöstön vaativuustasokartan tasoon 9 (alustava). Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa, joka on enintään 46 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta. Henkilökohtaisen palkanosan maksaminen on porrastettu uuden palkkausjärjestelmän käyttöönottovaiheen mukaan.

Yhteiskuntatieteelliselle tietoarkistolle osoitetut hakemukset, joihin tulee liittää ansioluettelo, tulee toimittaa osoitteella Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 33014 Tampereen yliopisto, viimeistään 21.6.2007 klo 15.45. Käyntiosoite: Åkerlundinkatu 2 A, 5. krs.

Haastattelut toteutetaan viikolla 26.

Lisätietoja: informaatikko (vv.) Helena Laaksonen, puh. 050 591 7334, helena.laaksonen[at]uta.fi

Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto on opetusministeriön rahoittama yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen ja opetuksen valtakunnallinen palveluresurssi. Vuodesta 1999 Tampereen yliopiston yhteydessä toiminut yksikkö arkistoi sähköiseen muotoon tallennettuja yhteiskuntatieteellisiä tutkimusaineistoja, vastaa niihin liittyvästä tietopalvelusta sekä edistää olemassa olevien koti- ja ulkomaisten tutkimusaineistojen käyttöä. Tietoarkiston kotisivut antavat hyvän yleiskuvan yksikön toiminnasta.