IASSIST 2009 -konferenssi Tampereella

Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto on saanut järjestettäväkseen 35. kansainvälisen IASSIST-konferenssin. Konferenssi kokoaa yli 200 tutkimusaineistojen arkistoinnin, dokumentoinnin ja jakelun asiantuntijaa Tampereelle 26.-29.5.2009. Osallistujia odotetaan muun muassa Euroopasta, Pohjois-Amerikasta, Australiasta ja Afrikasta. Tämä on ensimmäinen kerta, kun IASSIST-konferenssi järjestetään Suomessa.

IASSIST (International Association for Social Science Information Services and Technology) on data-arkistointi- ja tietopalvelualan kansainvälinen järjestö, jonka yli 300 jäsentä työskentelevät yliopistoissa, data-arkistoissa, tieteellisissä kirjastoissa, tutkimuslaitoksissa ja alan ei-kaupallisissa järjestöissä. Järjestön tavoitteena on luoda data- ja tietopalveluverkostoja, edistää yhteiskuntatieteen infrastruktuureja ja luoda ja edistää datan arkistointiin, dokumentointiin, jakeluun, käyttöön ja avoimuuteen liittyviä hyviä käytäntöjä. Ensimmäinen IASSIST-konferenssi pidettiin Torontossa vuonna 1974.