Nesstarin käyttöliittymä nyt suomenkielinen

Tietoarkistossa on käännetty Nesstar-aineistoluettelon käyttöliittymä suomeksi. Nesstar-luettelo sisältää aineistojen kuvailu- ja muuttujatiedot sekä suorat jakaumat. Haun voi kohdentaa kuvailun eri osiin, esimerkiksi otsikkoon, asiasanoihin, muuttujien nimiin tai kysymysteksteihin.

Nesstar-luettelossa julkaisemme aineistot, joiden alkuperäinen arkisto on Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto. Käytännössä tämä tarkoittaa suomalaisia aineistoja. Kaikki meiltä saatavissa olevat aineistot on kuvailtu WWW-luettelossamme, joka sisältää tiedot sekä suomalaisista aineistoista että kansainvälisistä vertailuaineistoista, esimerkiksi Eurobarometreistä.