European Social Survey esittelyssä 30.8.

Aika: Torstai 30.8.2007 klo 10:15-12
Paikka: Pinni B4113, Tampereen yliopisto

European Social Survey (ESS) on keskeinen eurooppalainen tutkimusinfrastruktuuri, joka kerää vertailukelpoista tutkimusaineistoa yli 20 Euroopan maasta. Tutkimusaiheet vaihtelevat poliittisesta osallistumisesta tiedotusvälineiden seuraamiseen ja poliittisiin ja sosiaalisiin asenteisiin. ESS-aineisto on kerätty kahden vuoden välein vuodesta 2002 alkaen. Kaikissa osallistujamaissa käytetään ainoastaan yksinkertaisia satunnaisotoksia ja aineisto kerätään käyntihaastatteluina. Tutkijat ja opiskelijat voivat käyttää aineistoja maksutta.

ESS-hankkeen kansallinen koordinaattori Heikki Ervasti esittele hankkeen rakennetta ja tavoitteita, kerättyjen tutkimusaineistojen (2002, 2004 ja 2006) tietosisältöjä ja aineistojen käyttömahdollisuuksia kaikille avoimella yleisöluennolla torstaina 30.8. klo 10-12. Luento on osa Tamcessin järjestämää Kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät -kurssia.

Lisätietoja ESS-hankkeesta:
» ESS:n verkkosivut
» Tietoarkiston ESS-sivu