Puolueiden ajankohtaistutkimusten trendiaineistot käytettävissä

Yhteiskuntatieteellisessä tietoarkistossa on muodostettu Puolueiden ajankohtaistutkimuksesta kaksi pitkittäis- eli trendiaineistoa. Tutkimusaineistot on kerännyt TNS Gallup (Suomen Gallup) vuosina 1973 - 1990 käyntikyselyin ja vuosina 1992 - 2005 Gallup Kanavalla.

Trendiaineistojen avulla voi tutkia esimerkiksi suomalaisten poliittisen käyttäytymisen muutoksia. Kyselyissä on joka vuosi selvitetty väestön äänestyskäyttäytymistä, huolenaiheita, mielipiteitä hallituksesta ja puolueista sekä suhtautumista valtakunnallisiin poliittisiin kysymyksiin. Usein on tiedusteltu myös taloudellista tilannetta koskevia odotuksia, puheenjohtajan merkitystä puolueelle, vastaajan osallistumista poliittiseen toimintaan ja mielipiteitä kunnallispolitiikasta.

Lisätietoa:
» FSD2276 Puolueiden ajankohtaistutkimus 1973 - 1990 : yhdistetty aineisto
» FSD2274 Puolueiden ajankohtaistutkimus 1992 - 2005 : yhdistetty aineisto
» Aineistoja voi tilata tutkimukseen ja opetukseen normaalin tietoarkiston lupakäytännön mukaisesti.