Kehitysyhteistyöstä graduaineisto

Uusimmat Kehitysyhteistyötutkimusaineistot vuosilta 2006 ja 2007 ovat saatavilla veloituksetta tutkimus- ja opetuskäyttöön. Tiedot on koottu Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon.

Kehitysyhteistyötutkimukset ovat ulkoasiainministeriön kehitysyhteistyöosaston teettämiä mielipidetiedusteluja, joissa on kartoitettu kehitysyhteistyön tiedontarvetta ja kansalaisten asennoitumista kehitysyhteistyöhön. Aineistot on kerännyt Taloustutkimus Oy ja niitä on koottu vuodesta 1997 alkaen. Aikaisemmat arkistoidut tutkimukset ovat vuosilta 1999-2003.

Kehitysyhteistyötutkimukset sisältävät monipuolisia kysymyksiä liittyen Suomen kehitysyhteistyön tärkeyteen, sisältöön, päämääriin ja kohdentamiseen. Lisäksi vuosittain on ollut vaihtuvia teemoja. Vuosina 2006 ja 2007 on kartoitettu vastaajien tietämystä ja mielipiteitä YK:n vuosituhattavoitteista.

YK:n yleiskokous hyväksyi syyskuussa 2000 vuosituhatjulistuksen. Se asettaa konkreettisia kehitystavoitteita, joihin pyritään vuoteen 2015 mennessä. Vuosituhattavoitteet ovat esimerkiksi puolittaa äärimmäinen köyhyys ja nälkä, ulottaa peruskoulutus kaikille, edistää sukupuolten tasa-arvoa sekä parantaa naisten asemaa, vähentää lapsikuolleisuutta ja parantaa odottavien äitien terveyttä.

Vastaajilta kysyttiin, tuntevatko he YK:n vuosituhattavoitteet. Heitä pyydettiin nimeämään tuntemansa tavoitteet ja kertomaan, mistä ovat saaneet niihin liittyvää tietoa. Vastaajat nimesivät myös kolme mielestään tärkeintä vuosituhattavoitetta.

Lisätietoa:
Arkistoidut kehitysyhteistyötutkimukset

Kyselylomakkeet löytyvät aineistojen koodikirjoista FSD2281 ja FSD2282

Lisätietoa aineistojen tilaamisesta