ESS tarjoaa koulutusta kadon hallintaan

European Social Survey (ESS) tarjoaa opetusta siihen, miten kyselytutkimusten vastausprosentit saataisiin mahdollisimman korkeiksi erityisesti monikansallisissa tutkimuksissa. Kaksipäiväinen kurssi "Nonresponse in Cross-National Surveys" järjestetään 3.-4.12.2007 Mannheimissa Saksassa.

Kurssille otetaan 60 osallistujaa. Järjestäjät kustantavat parhaiden hakemusten lähettäjät kurssille ja maksavat myös matkakulut.

Lisätietoa:Kurssin verkkosivut