Hallinnon tutkimusaineistoja koottu yhteen

Yhteiskuntatieteellisen tietoarkiston www-sivuilla on julkaistu hallintoon ja organisaatioihin liittyvä teemasivu. Valtionhallintoon, kunnallishallintoon, Euroopan unioniin ja järjestöihin liittyviä aineistoja on tarjolla runsaasti. Tietoarkistosta löytyy myös kolmanteen sektoriin ja yrityksiin liittyviä aineistoja.

Valtionhallinnon aineistoja löytyy muiden muassa ISSP-sarjasta eli International Social Survey Programmesta. Kyseessä on maailmanlaajuinen yhteiskuntatieteellinen vertailututkimusohjelma.

Sivulle on koottu linkkejä useisiin aineistoihin ja aineistosarjoihin sekä lyhyet kuvaukset aineistojen keskeisestä sisällöstä. Aineistot liittyvät erilaisiin organisaatioihin, päätöksentekoon ja johtamiseen.

Teemasivun tarkoitus on helpottaa aihepiiristä kiinnostuneita tutkijoita ja opiskelijoita löytämään ja hyödyntämään tietoarkistoon arkistoituja aineistoja. Nämä ovat kiinnostavia esimerkiksi hallintotieteen, valtio-opin ja kunnallistieteiden tutkijoille ja opiskelijoille eri yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa.

Tietoarkisto toimittaa aineistoja maksutta tieteelliseen tutkimus- ja opetuskäyttöön.

Lisätietoa:
Hallinto ja organisaatiot -teemasivu
Aineistojen tilaaminen