Vertailututkimusaineistoja tamperelaisille

Tampereen yliopistossa on koekäytössä ICPSR Direct -palvelu. Tampereen yliopiston tutkijat ja opiskelijat voivat tallentaa tutkimusaineistot suoraan ICPSR:n www-sivuilta omalle koneelleen. Ensimmäisen kerran on kirjauduttava Tampereen yliopiston tietokoneelta ja luotava oma MyData-käyttäjätunnus.

ICPSR (Inter-university Consortium for Political and Social Research) on Michiganin yliopiston yhteydessä Ann Arborissa toimiva suuri yhteiskuntatieteellinen data-arkisto. ICPSR arkistoi tutkimusaineistoja kaikkialta maailmasta. Pääpaino on yhdysvaltalaisessa datassa ja kansainvälisissä vertailuaineistoissa.

Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto on ICPSR:n jäsen, joten palvelut ovat myös suomalaisten t utkijoiden ja opiskelijoiden käytettävissä.

Lisätiedot:
ICPSR
Yhteiskuntatieteellisen tietoarkiston tietopalvelupäällikkö Mari Kleemola, puh. +358 40 190 1437, mari.kleemola at uta.fi ja johtaja Helena Laaksonen, puh. +358 40 190 1440, helena.laaksonen at uta.fi