Etiikkatyöryhmä selvittämään ihmistieteiden ennakkoarviointia

Tutkimuseettinen neuvottelukunta on asettanut marraskuun alusta humanististen ja yhteiskuntatieteellisten tieteenalojen eettistä ennakkoarviointia selvittävän työryhmän. Työryhmän toimikausi ulottuu vuoden 2008 loppuun. Puheenjohtajaksi on valittu arkistonhoitaja Arja Kuula Yhteiskuntatieteellisestä tietoarkistosta.

Humanistisia ja yhteiskuntatieteitä käsittelevien tutkimussuunnitelmien eettisen ennakkoarvioinnin tarve on kasvanut viime vuosina. Kysyntää aiheuttaa muiden muassa kansainvälisten julkaisujen vaatimukset ihmiseen kohdistuvan tutkimuksen ennakkoarvioinnista.

Työryhmän puheenjohtaja ja tutkimuseettisen neuvottelukunnan pääsihteeri vastaanottavat ytimekkäitä sähköpostiviestejä tilanteista, joissa on kaivattu tai joissa on edellytetty tutkimuksen eettistä ennakkoarviointia. Tiedonkeruulla kartoitetaan eettisen ennakkoarvioinnin tarvetta humanistisilla ja yhteiskuntatieteellisillä aloilla.

Työryhmä tiedottaa aktiivisesti omasta toiminnastaan ja järjestää aiheesta seminaareja vuoden 2008 aikana.

Lisätiedot:
Arja Kuula, työryhmän puheenjohtaja arja.kuula at uta.fi
Salla Lötjönen, tutkimuseettisen neuvottelukunnan pääsihteeri salla.lotjonen at tsv.fi
» Työryhmän asettamispäätös