Koulutusta otantamenetelmistä vertailututkimuksissa

European Social Survey (ESS) tarjoaa koulutusta otantamenetelmistä vertailututkimuksessa. Opetus järjestetään Gesis-Zumassa, Manheimissa Saksassa 10.-11.3.2008. Kouluttajana on professori Vijay Verma Sienan yliopistosta Italiasta.

Kaksipäiväiselle kurssille "Sampling in Cross-National Surveys" otetaan 60 osallistujaa. Järjestäjät kustantavat parhaiden hakemusten lähettäjät kurssille ja maksavat myös matkakulut. Paikat täytetään hakujärjestyksessä. Hakemusten jättämiselle ei ole määritetty takarajaa.

Kurssilla perehdytään monikansallisten vertailututkimusten otannan suunnitteluun, toteutukseen, dokumentaatioon ja arviointiin erityisesti eurooppalaisessa asiayhteydessä.

Lisätietoa:
Kurssin verkkosivu