Tietoarkiston palvelut viime vuonna kysyttyjä

Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto on tallentanut kahdeksan toimintavuotensa aikana yli 800 tutkimusaineistoa. Valtaosa tutkimusaineistoista on kvantitatiivisia, niitä on 730. Pääosa kuuluu joko kotimaiseen tai kansainväliseen sarjaan. Kvalitatiivisia aineistoja tietoarkistossa on noin 90.

Vuonna 2007 tietoarkistossa käsiteltiin 160 käyttölupahakemusta (vuonna 2006 yhteensä 153). Tietoarkistosta luovutettiin viime vuonna uusiokäyttöön 438 tutkimusaineistoa (465). Näistä kvantitatiivisia oli 409 ja kvalitatiivisia 29.

- Uuteen käyttöön luovutettujen tutkimusaineistojen määrä on laskenut, koska kansainvälisiä vertailuaineistoja saa nykyään suoraan internetistä. Aikaisemmin Eurobarometrit ovat olleet suosituimpia datojamme, kertoo tietopalvelupäällikkö Mari Kleemola.

Tietoarkiston suosituimmat tutkimusaineistot olivat viime vuonna Eduskuntavaalitutkimus 2003, EVAn kansallinen asennetutkimus 2004 ja Nuorisorikollisuus 2004.

Tietoarkistoon on hankittu vuonna 2007 yhteensä 82 tutkimusaineistoa, joista kvantitatiivisia on 72, joista yksi pelkkä kuvailu, ja kvalitatiivisia 10.

Elektroniseen muotoon tallennetut tutkimusaineistot ovat saatavilla maksutta tieteelliseen käyttöön. Aineistojen toimitusaika on keskimäärin kaksi työpäivää.

Lisätietoa:
Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, tietopalvelupäällikkö Mari Kleemola, puh. +358 40 190 1437, mari.kleemola at uta.fi