Tietotekniikkaa koskevia tutkimusaineistoja saatavilla tietoarkistosta

Yhteiskuntatieteellisessä tietoarkistossa on koottu laaja, tietotekniikan käyttöä koskeva tutkimussivu. Teemasivulla on runsaasti esimerkkejä arkistoiduista tietotekniikka-aineistoista. Tutkimusaineistot ovat tarjolla maksutta tieteelliseen tutkimus- ja opetuskäyttöön sekä opiskeluun.

Aineistot on ryhmitelty erilaisten teemojen mukaisesti. Teemoja ovat tietotekniikka työssä ja opiskelussa, tietotekniikka vapaa-aikana, tietotekniikkaa koskevat asenteet ja käsitykset, tietotekniikan saatavuus, tietotekniikan vaikuttavuus ja tietoyhteiskunta.

Teemasivulle on koottu esimerkkejä sellaisista Yhteiskuntatieteellisestä tietoarkistosta saatavilla olevista aineistoista, joissa aiheena on tietotekniikka kansalaisten arjessa. Aineistot ovat pääosin kyselyjä. Osa aineistoista kartoittaa laajemmin tietoyhteiskuntaa koskevia asenteita ja mielipiteitä, toisissa on mukana vain yksittäisiä tietotekniikkaa koskevia muuttujia.

Teemasivun nimenä on "Tietotekniikka kansalaisen arjessa".

Tietotekniikka on yhä enenevässä määrin mukana työssä, opiskelussa ja vapaa-ajassa. Ilmiötä kuvaillaan muun muassa termeillä jokapaikan tietotekniikka, kaikkiallistuva tietotekniikka, arjen tietoyhteiskunta ja ubiikki tietoyhteiskunta.

Lisätietoa:
Teemasivu "Tietotekniikka kansalaisen arjessa"
Tietoarkiston tietopalvelupäällikkö Mari Kleemola, p. +358 40 190 1437, mari.kleemola at uta.fi tai fsd at uta.fi