ISSP 2007 vapaa-aika- ja urheiluosion aineisto saatavilla

Tietoarkistosta on saatavilla ISSP 2007 Suomen vapaa-aika- ja urheiluaineisto. Vapaa-aikaa ja urheilua koskevat osiot kysyttiin Suomessa ensimmäistä kertaa vuonna 2007. ISSP (International Social Survey Programme) on maailmanlaajuinen yhteiskuntatieteellinen vertailututkimusohjelma, joka perustuu kansainvälisesti integroituun vuosittaiseen aineistonkeruuseen osallistujamaissa.

Tutkimuksessa tiedusteltiin vapaa-ajan harrastuksista ja ajankäytöstä harrastusten parissa, harrastusten tuottamasta nautinnosta ja siitä, miten hyvin vastaaja pystyy nauttimaan omasta vapaa-ajastaan. Kysymysten avulla selvitettiin muun muassa, onko vastaajilla tapana viettää va paa-aikaansa yksin vai muiden seurassa.

Vastaajien liikunta- ja urheilutottumuksia kartoitettiin kysymällä vastaajien eniten harrastamaa urheilulajia. Lisäksi tiedusteltiin sitä, mitkä syyt ovat tärkeitä liikunnan harrastamiseen.

Vastaajilta tiedusteltiin, miten usein he harrastavat hengästymistä ja hikoilua aiheuttavaa liikuntaa. Heiltä kysyttiin myös sitä, miten monta minuuttia päivässä he kävelevät tai pyöräilevät asiointimatkoilla.

Kysymysten avulla selvitettiin, mitä urheilulajia vastaaja katsoo televisiosta.

Kyselyssä oltiin kiinnostuneita siitä, mihin vastaaja käyttäisi enemmän ja mihin vähemmän aikaa, jos hän voisi muuttaa ajankäyttöään. Lisäksi tiedusteltiin vastaajan kokemaa onnellisuutta ja arviota nykyisestä terveydentilastaan.

Aineistossa on esillä myös tietoja lomailusta. Vastaajilta kysyttiin esimerkiksi sitä, miten monta yötä vastaaja on vuoden aikana ollut kyläilemässä tai lomailemassa ja miten monta päivää vastaaja on ollut lomalla viimeisen vuoden aikana.

Tietoarkisto julkaisee syksyllä 2008 vapaa-aika- ja urheilututkimuksen Suomen aineistosta aineistoraportin.

Lisätietoa:
Tutkimuksen sarjakuvaus
2007-tutkimuksen aineistonkuvaus
ISSP tietoarkiston sivuilla
ISSP