Vuoden toinen Tietoarkisto-verkkolehti ilmestyi

Tietoarkiston vuoden 2008 toinen verkkolehti on juuri julkaistu. Aiheina ovat muiden muassa eettinen ennakkoarviointi ihmistieteissä, empiirisen sosiaalitutkimuksen historian tietovaranto, kirjastoyhteyshenkilöiden seminaari ja asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset.

Asiakastyytyväisyyskyselyn mukaan yhdeksän kymmenestä tutkimusaineiston luovuttajasta pitää aineiston arkistointia ansiona. Lähes puolet luovuttajista kokee, että arkistoinnista on ollut itselle varsinaista hyötyäkin: aineisto on hyvässä tallessa, pysyy käyttökunnossa ja tulee tunnetuksi. Lisäksi kaksi kolmesta vastaajasta kannattaa ajatusta siitä, että Suomessa tutkimuksen rahoittajat edellyttäisivät tutkimusaineistojen arkistointia tiedeyhteisön käyttöön.

Lisätietoa:
Uusin verkkolehti