Suomen Akatemia edellyttää tiedonhallintasuunnitelmaa

Tiedonhallintasuunnitelma on osa rahoitushakemukseen liitettävää tutkimussuunnitelmaa. Akatemia edellyttää hakijoilta selvitystä siitä, miten hankkeen tutkimusaineistot hankitaan, miten niitä käytetään ja säilytetään ja miten mahdollistetaan niiden myöhempi käyttö. Akatemia suosittelee myös yhteiskuntatieteellisten aineistojen luovuttamista Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon.

Lähteet ja lisätietoa:
Suomen Akatemian tutkimusrahoituksen hakuohjeet
Aineistonkeruun suunnittelu ja tutkittavien informointi
Aineistojen arkistointi