Aineistoa vertailevaan tutkimukseen: ISSP 2006 valtion tehtävät IV

International Social Survey Programme (ISSP) -sarjan valtion tehtäviä käsittelevä kansainvälinen yhdistelmäaineisto on valmistunut. Sen voi tilata tietoarkistosta maksutta opetus- ja tutkimuskäyttöön. Tutkimuksessa selvitetään käsityksiä julkisesta vallasta ja vallankäyttäjistä sekä siitä, mikä yhteiskunnassa on oikein ja mikä väärin. Vastaajien mielipiteitä kysytään myös muun muassa verotuksesta ja terrorismin torjunnasta. Aineistossa on lähes kolmesataa muuttujaa.

Kansalaisten käsityksiä valtion tehtävistä on kartoitettu ISSP-kyselyissä aiemmin vuosina 1985, 1990 ja 1996. Suomi ei ole ollut näissä tutkimuksissa mukana.

Aiemmin arkistoidusta vuoden 2006 Suomen aineistosta on saatavana aineistoraportti: Sirpa Virta (2007). Valtion vastuu ja tehtävät. Verotuksesta terrorismin torjuntaan. Raportti ISSP 2006 Suomen aineistosta. Tampereen yliopisto. Yhteiskuntatieteellisen tietoarkiston julkaisuja; 5. ISBN: 978-951-44-7038-7. Painettua julkaisua myy tiedekirjakauppa TAJU. Sitä voi ostaa myös verkkokirjakauppa Granumista.

ISSP on maailmanlaajuinen yhteiskuntatieteellinen vertailututkimusohjelma, jossa on mukana noin 40 maata. Kaikki ohjelmassa kerätyt tutkimusaineistot ovat maksutta saatavilla tietoarkistosta tieteelliseen tutkimukseen ja opetukseen. Englanninkielisiä ISSP-yhdistelmäaineistoja voi myös analysoida verkossa ja ladata suoraan omalle koneelleen GESIS-ZA:n ZACAT-palvelusta. ZACAT-palvelu on maksuton, mutta vaatii rekisteröitymisen.

Lisätietoa:
FSD2375 ISSP 2006 : valtion tehtävät IV
Suomen ISSP-hankesivu
Suomen vuoden 2006 ISSP-aineisto suomenkielisenä tiedostona