Erilaiset aineistot yhteiskuntatieteissä - esimerkkeinä lastensuojelu- sekä lapsi- ja nuorisotutkimus

Aika ja paikka: 31.10.2008 klo 10 - 16, Tampereen yliopisto, Väinö Linna -sali
Järjestäjät: Rekisteritutkimuksen tukikeskus (ReTki) ja Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto yhteistyössä Nuorisotutkimusverkoston kanssa

Lapsia, nuoria ja lastensuojelua tutkitaan monenlaisilla aineistoilla. Usein tutkija saisi tutkimuskysymykseensä vastauksen jostakin jo olemassa olevasta aineistosta tai rekisteristä. Liian usein hän ei tunne näitä mahdollisuuksia ja kerää itse uuden aineiston aikaa ja vaivaa säästämättä.

Seminaarin järjestäjät pyrkivät lisäämään lapsi- ja nuorisotutkijoiden tietämystä olemassa olevista aineistoista ja niiden käyttömahdollisuuksista järjestämällä yhteisseminaarin: Erilaiset aineistot yhteiskuntatieteissä - Esimerkkeinä lastensuojelu- sekä lapsi- ja nuorisotutkimus.

Puheenvuoroissa esitellään erilaisia lapsi- ja nuorisotutkimukseen soveltuvia rekisteri- ja kyselyaineistoja sekä laadullisia aineistoja ja eri tyyppisillä aineistoilla ja tutkimusotteilla toteutettuja tutkimuksia. Osallistujat johdatellaan tarkastelemaan kriittisesti tutkimusaineistojen ja -kysymysten suhdetta. Määrääkö tutkimuskysymys aineistotyypin - vai päinvastoin?

Seminaari on avoin kaikille ja maksuton. Kahvitarjoilun järjestämiseksi pyydämme ilmoittautumaan ennakkoon. Tilaisuus on suunnattu erityisesti lastensuojelua ja lapsia ja nuorisoa tutkiville sekä alan opettajille ja opiskelijoille.

Lapsia, nuoria ja lastensuojelua tutkitaan monenlaisilla aineistoilla. Usein tutkija saisi tutkimuskysymykseensä vastauksen jostakin jo olemassa olevasta aineistosta tai rekisteristä. Liian usein hän ei tunne näitä mahdollisuuksia ja kerää itse uuden aineiston aikaa ja vaivaa säästämättä.

Seminaarin järjestäjät pyrkivät lisäämään lapsi- ja nuorisotutkijoiden tietämystä olemassa olevista aineistoista ja niiden käyttömahdollisuuksista järjestämällä yhteisseminaarin: Erilaiset aineistot yhteiskuntatieteissä - Esimerkkeinä lastensuojelu- sekä lapsi- ja nuorisotutkimus.

Puheenvuoroissa esitellään erilaisia lapsi- ja nuorisotutkimukseen soveltuvia rekisteri- ja kyselyaineistoja sekä laadullisia aineistoja ja eri tyyppisillä aineistoilla ja tutkimusotteilla toteutettuja tutkimuksia. Osallistujat johdatellaan tarkastelemaan kriittisesti tutkimusaineistojen ja -kysymysten suhdetta. Määrääkö tutkimuskysymys aineistotyypin - vai päinvastoin?

Seminaari on avoin kaikille ja maksuton. Kahvitarjoilun järjestämiseksi pyydämme ilmoittautumaan ennakkoon. Tilaisuus on suunnattu erityisesti lastensuojelua ja lapsia ja nuorisoa tutkiville sekä alan opettajille ja opiskelijoille.

Lisätietoa:
Tilaisuuden ohjelma ja ilmoittautuminen
Rekisteritutkimuksen tukikeskus
Tietoarkiston informaatikko Helena Laaksonen.