Eurooppalaiset ohjeet aineistojen elinkaaren hallintaan

Data-arkistojen eurooppalaisen kattojärjestön CESSDAn verkkosivuille on koottu aineistojen elinkaaren hallintaa koskeva tietopaketti. Käytännön vinkkien lisäksi sivustolla pohditaan tekijänoikeus- ja tietosuojakysymyksiä sekä tutkimusetiikkaa. Tietopaketin ohjeita ja vihjeitä noudattamalla hankkeet ja yksittäiset tutkijat voivat varmistaa, että kerätyt tutkimusaineistot säilyvät käyttökuntoisina. Huolellinen aineiston elinkaaren suunnittelu jo projektin alkuvaiheessa takaa myös kustannustehokkuuden.

Lisätietoja:
CESSDAn Sharing Data -sivusto