IASSIST/IFDO 2009 Call for Papers

IASSIST 2009 -konferenssiin haetaan esityksiä

Kansainvälinen IASSIST/IFDO-konferenssi pidetään 26.-29.5.2009 Tampere-talossa. Jo 35. kertaa kokoontuvan konferenssin teema on "Mobile Data and the Life Cycle". Paikalliset järjestäjät ovat Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto ja Tampereen yliopisto.

Konferenssiin haetaan nyt esityksiä muun muassa seuraavista aiheista:

  • tutkimusaineistojen elinkaari ja tiedonhallinta
  • kansainväliset vertailututkimusaineistot
  • yhteiskuntatieteelliset aineistopalvelut
  • tutkimusaineistojen saatavuus ja avoimuus
  • Web 2.0 -sovellukset
  • metadata
  • tilastollinen lukutaito

Konferenssi on suunnattu yhteiskuntatieteellisten tutkimusaineistojen asiantuntijoille, erilaisten sähköisten aineistojen keräämisen, arkistoinnin, dokumentoinnin ja jakelun parissa työskenteleville ja näistä aiheista kiinnostuneille.

Ehdotukset esityksiksi on jätettävä viimeistään 21.11.2008 konferenssin sivuilla olevalla verkkolomakkeella. Hyväksytyille ilmoitetaan 16.1.2009.

IASSIST (International Association for Social Science Information Services and Technology) on data-arkistointi- ja tietopalvelualan kansainvälinen järjestö, jonka yli 300 jäsentä työskentelevät asiantuntija- ja johtotehtävissä yliopistoissa, data-arkistoissa, tieteellisissä kirjastoissa, tutkimuslaitoksissa ja alan ei-kaupallisissa järjestöissä. Järjestön tavoitteena on luoda data- ja tietopalveluverkostoja, edistää yhteiskuntatieteen infrastruktuureja sekä luoda ja edistää datan arkistointiin, dokumentointiin, jakeluun, käyttöön ja avoimuuteen liittyviä hyviä käytäntöjä. IFDO (International Federation of Data Organizations) on puolestaan data-arkistojen kansainvälinen yhteistyöorganisaatio.

Ensimmäinen IASSIST-konferenssi pidettiin Torontossa vuonna 1974. Konferenssi järjestetään nyt ensimmäistä kertaa Suomessa. Tervetuloa Tampereelle!

Lisätietoja: