European Social Survey pyytää ehdotuksia tutkimusteemoiksi

European Social Surveyn (ESS:n) viidennen kierroksen suunnittelu alkaa. Tutkimus koostuu kullakin kierroksella toistettavasta ydinmoduulista ja kahdesta vaihtuvasta moduulista, joiden aiheet valitaan tutkijoilta saatujen ehdotusten joukosta. ESS pyytää nyt kansainvälisiltä tutkijaryhmiltä ehdotuksia viidennen kierroksen vaihtuviksi moduuleiksi.

Ehdotuksia pyydetään tutkimusryhmiltä, joissa on edustajia vähintään kolmesta ESS-maasta. Lomake uusien moduulien esittämistä varten on saatavilla tutkimusohjelman verkkosivuilta. Myös aiemmin käytettyjen moduulien esittäminen uudelleen käytettäväksi voi tulla kysymykseen. Ehdotukset on jätettävä viimeistään 6. helmikuuta 2009 (17:00 GMT).

ESS on kolmekymmentä Euroopan ja lähialueiden maata kattava yhteiskuntatieteellinen aineistonkeruu- ja tutkimushanke. Aineistot kerätään kahden vuoden välein käyntikyselyillä. Ensimmäinen aineisto on vuodelta 2002. Valmiit tutkimusdatat ovat vapaasti tutkijoiden saatavissa Norjan data-arkiston ylläpitämästä verkkopalvelusta. Suomenkielisiä Suomenaineistoja voi tilata Yhteiskuntatieteellisestä tietoarkistosta tutkimus- ja opetuskäyttöön.

Lisätietoja ESS:n verkkosivuilta: www.europeansocialsurvey.org (valitse: The questionnaire > Rotating modules) ja ESS:n kansalliselta koordinaattorilta Heikki Ervastilta (etunimi.sukunimi@utu.fi).

Lisätietoja:
»European Social Survey -tutkimusohjelma
»ESS-datat
»Tietoarkiston ESS-sivu