Uusi julkaisu: suomalaisten vapaa-aika on televisiokeskeistä

Vapaa-ajalla on suomalaisille tärkeä merkitys. Vaikkakin vapaa-aika on televisiokeskeistä, myös liikunta ja urheilu ovat tärkeitä ja nautintoa tuottavia asioita. Vapaa-ajallaan suomalaiset haluavat harrastaa, rentoutua ja toipua arjen paineista. Vapaa-aika voi olla kiireistä, muttei juurikaan ikävystyttävää. Tulokset käyvät ilmi Tuomas Zacheuksen Suomalaiset ja vapaa-aika -aineistoraportista, joka perustuu vuoden 2007 ISSP-kyselytutkimuksen Suomen aineistoon (FSD2330). Teos on julkaistu tietoarkiston julkaisusarjassa.

International Social Survey Programme on maailmanlaajuinen tutkimusohjelma, jonka aineistonkeruuseen osallistuu nykyisin vuosittain noin 40 maata. ISSP-aineistoja on kerätty vuodesta 1985 lähtien. Ensimmäinen Suomen aineisto kerättiin vuonna 2000. Seurantatutkimustiedon lisäksi aineistot tarjoavat poikkileikkaustietoa ajankohtaisista, teemoiltaan vaihtuvista yhteiskunnallisista ilmiöistä.

Julkaisun tiedot:
Zacheus, Tuomas (2008). Suomalaiset ja vapaa-aika. Raportti ISSP 2007 Suomen aineistosta. Yhteiskuntatieteellisen tietoarkiston julkaisuja 8. Raportin voi ostaa Tiedekirjakauppa TAJUsta ja verkkokirjakauppa Granumista. Hinta on 20 euroa.